ازدواج امام جواد ( ع )

دلیل ازدواج امام جواد علیه السلام  با دختر مأمون  
نکته مهمی که باید در مطالعه زندگانی بزرگان دین بویژه انبیا و ائمه معصومین (علیهم السلام) بدان توجه داشته باشیم این است که:در سنت برخی از معصومان و رهبران دینی مسایلی وجود دارد که از اسرار الهی بوده و شناخت آن مشکل است، ازدواج امام جواد علیه السلام
 با دختر مأمون(ام الفضل) نیز از مسایلی است که اظهار نظر قطعی دربارة آن مشکل است؛ ولی می توان برخی عوامل را تأثیر گذار دانست. ازدواج حضرت جواد علیه السلام  با ام الفضل هم از ناحیة حضرت قابل بررسی است و هم از ناحیة مأمون که چه اهدافی از ازدواج دختر خود با امام جواد علیه السلام  داشت!
به نظر می رسد مأمون اهداف زیر را دنبال می کرد:
1_ نظارت بر رفتار امام جواد علیه السلام
 : مأمون با فرستادن دختر خود به خانة امام می خواست آن حضرت را همیشه زیر نظر داشته باشد و دختر مأمون نیز در انجام این رسالت موفق بود.
2_ لطمه زدن به قداست امام علیه السلام
 : مأمون تصور می کرد با این وصلت امام جواد علیه السلام  را مجذوب مادیات و امکانات سلطنتی نموده و به قداست و حرمت امام لطمه وارد نماید.
3_ جلوگیری از اعتراض علویان: دشمنی مأمون با علویان موجب شد که آنان علیه وی اعتراض نموده و حکومت او را متزلزل کنند. مأمون با این ازدواج قصد داشت خود را علاقه مند به امام نشان دهد،‌ در نتیجه شیعیان قیام نکنند.
طبیعی بود که مأمون جهت تحقق اهداف فوق شدیداً امام را تحت فشار قرار داد و برای این وصلت از همة‌ راهکارها و اهرم ها بهره گرفت.
از ناحیه امام جواد علیه السلام
 به نظر می رسد عوامل زیر در این ازدواج تأثیر گذار بود:
1_ اجبار امام به ازدواج:بی تردید ازدواج امام جواد علیه السلام
 با دختر مأمون خواستة امام نبوده و این ازدوج مانند ازدواج های معمولی که مبتنی بر خواست و رعایت شرایط باشد، صورت نگرفت. زیرا امام جواد علیه السلام  می دانست که مأمون پدرش امام رضا علیه السلام  را به شهادت رسانده و یکی از دشمنان خاندان اهل بیت پیامبرصل الله علیه وآل وسلم و شیعیان است.
مأمون جهت رسیدن به اهداف خود شدیداً امام را تحت فشار قرار داد و حتی حضرت را تهدید نمود. برخی عقیده دارند که اگر امام ازدواج نمی کرد، ممکن بود امام را ترور کند.
2_ حفظ شیعیان:
یکی از استراتژی های مهم خلفای اموی و عباسی،‌ شیعه ستیزی بوده و آنان از هیچ جنایتی علیه علویان دریغ نکرده و به آزار و زندانی و قتل آنان می پرداختند. از سوی دیگر یکی از سیاست های مهم ائمه حفظ شیعیان بود .طبیعی بود که مأمون با ازدواج دخترش با امام جواد علیه السلام
 تا اندازه ای از سیاست خصمانة خود علیه شیعیان پرهیز می کرد، زیرا به حسب ظاهر با امام شیعیان رابطة فامیلی بر قرار کرده بود.
3_ تکلیف گرایی:
بی تردید فعالیت های ائمه ریشه در انجام تکالیف الهی داشته و همة فعالیت های آنان مبتنی بر مصالح است. شاید علت ازدواج امام جواد علیه السلام
 با ام الفضل بر اساس تکلیف بوده است. ائمه تکلیف گرا ترین انسان ها بوده و در برابر انجام دستور الهی مطیع ترین انسان ها بودند؛ از این رو هر گاه برای ائمه از سوی خداوند تکلیف تعیین می شد، انجام می دادند، گرچه انجام تکلیف به ظاهر برای برخی خوشایند نبوده و حتی عمل ائمه را زیر سؤال می برند.

شرکت فیلم سازی رویش فیلم جوان

www.royeshfilmejavan.persianblog.ir

 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید