حضرت معصومه ( س )

حضرت معصومه ( ع )   


نجمه خاتون همسرگرامی امام کاظم
( ع ) تنها دو فرزند در دامان خود پرورش داد و آنها عبارتند از:

1- خورشید فروزان امامت، حضرت علی بن موسی الرضا( ع ).
2- ماه تابان درج عصمت، حضرت معصومه
( ع ).
محمد بن جریر طبری، دانشمند گرانمایه شیعه در قرن پنجم هجری،براین واقعیت تصریح نموده است.
مدت 25 سال تمام حضرت رضا
(ع) تنها فرزند نجمه خاتون بود، پس از یک ربع قرن انتظار، سرانجام ستاره ای تابان از دامن نجمه درخشید که هم سنگ امام هشتم بود و امام توانست والاترین عواطف انباشته شده در سویدای دلش را بر او نثار کند.
بین حضرت معصومه
( ع) و برادرش امام رضا ( ع ) عواطف سرشار و محبت زایدالوصفی بود که قلم از ترسیم آن عاجز است.
در یکی از معجزات امام کاظم
( ع ) که حضرت معصومه نیز نقشی دارد، هنگامی که مرد نصرانی می پرسد: «شما که هستید؟» می فرماید: «انا المعصومه اخت الرضا»
«من معصومه، خواهر امام رضا
می ( ع ) باشم»
این تعبیر از محبت سرشار آن حضرت به برادر بزرگوارش امام رضا
( ع ) و از مباهات او به این خواهر برادری سرچشمه می گیرد. شرکت فیلم سازی رویش فیلم جوان

www.royeshfilmejavan.persianblog.ir

 

/ 0 نظر / 6 بازدید