کرامات امام جواد ( ع )

نمونه هایی از کرامات امام جواد ( ع )   


1- هنگامی که امام جواد  ( ع ) با ام الفضل همسر خود از بغداد به مدینه مراجعت می فرمود در کوفه به خانه مسیّب رسید و آن هنگام غروب آفتاب بود پس حضرت داخل مسجد شد و در صحن مسجد درخت سدری بود که میوه نمی داد، حضرت کوزه آبی طلبید و در زیر آن درخت وضو گرفت و نماز مغرب را به صورت جماعت به جا آورد... سپس وقتی که مردم کنار درخت آمدند و دیدند که میوه بسیار خوبی دارد تعجب کردند و از سدر آن خوردند، دیدند که شیرین است و دانه ندارد، سپس مردم با آن حضرت وداع کردند و ایشان به مدینه تشریف بردند. (1)
2- از حسین مکاری نقل شده که گفت زمانیکه امام محمد تقی ( ع ) در بغداد بود وارد بغداد شدم، دیدم که حضرت نزد خلیفه در نهایت جلالت است با خودم گفتم که حضرت جواد ( ع ) با این مقام و مرتبه ای که اینجا دارد و از حیث جلال و طعام های لذیذی که در اختیار دارد، دیگر به مدینه بر نخواهد گشت، همین که این خیال در خاطر من گذشت دیدم آن جناب سر به زیر افکند، سپس سر بلند کرد در حالی که رنگ مبارکش زرد شده بود فرمود: ای حسین نان جو با نمک نیم کوب در حرم رسول خدا  ( ع ) نزد من بهتر است از آن چه که در اینجا مشاهده می کنی.(2)
3- از اسماعیل بن عباس هاشمی نقل شده که گفت: روز عیدی خدمت حضرت جواد ( ع ) رفتم و از تنگی معاش خود نزد حضرت شکایت کردم، آن حضرت از محل نماز خود یک مشت خاک برداشت، خاک به برکت دست آن حضرت پاره طلایی گداخته شد پس آن را به من عطا کرد و من به بازار بردم که 16 مثقال بود.(3)
1- علی بن عیسی إربلی، کشف النعمه، ج2، ص357.
2- قطب الدین راوندی، الخرائج و الجرائح، ج1، ص383.
3- همان.
شرکت فیلم سازی رویش فیلم جوان

www.royeshfilmejavan.persianblog.ir

 

/ 0 نظر / 18 بازدید