نور پردازی

نورسرد

نوشته : محمد رضا شهریاری

 

اهمیت نوردرهرتصویری برهمگان اثبات شده وبه صراحت می توان گفت که نور ، روح صحنه است . نورپردازی تابه امروزبه وسیله ی تجهیزات نورپردازی ازجمله بالابرهای استودیویی (پانتوگراف ها و تلسکوپ های برقی ) رک های دیمر، میزنوروخصوصاً پروژکتورها صورت گرفته است وهمچنان ادامه دارد . پروژکتورهای مورداستفاده ی عوامل فنی ونورپردازان ، به عنوان نورگرم معروف هستند وبه نام های اسپات لایت ، سافت لایت ، سیکلولایت ، ارک ، ژوپیتر ، ... نامیده می شوند . تابه امروزکلیه ی نورپردازی ها با این پروژکتورهاصورت گرفته ودرجامعه هنری وفنی جای خودرابه قدرکافی بازنموده است . همزمان باپیشرفت علم درکلیه شاخه ها ، دراین زمینه نیزمتخصصان وشرکت های سازنده تجهیزات استودیویی ازجمله شرکتهای بالکار (balcar) ، کینوفلو (kino flo) ، فوتون برد (photon beard) و... پروژکتورهایی باسیستم های جدیدترطراحی کرده وساخته اند که نه تنها  وظایف پروژکتورهای نسل قبلی (نورگرم ) رابه خوبی انجام می دهند بلکه نسبت به انها دارای مزایایی نیزهستند که مزایاومعایب این پروژکتورهای جدید که (نورسرد ) یا cool light نامیده می شوند نسبت به پروژکتورهای  نورگرم بشرح زیراست : مهمترین ویژگی پروژکتورهای نورسرد همانطورکه ازنام انهاپیداست سرد بودن انها ست . این پروژکتورها اصلاً گرما وحرارت تولید نمی کنند . پروژکتورهای نورسرد درولتاژ خیلی بالا وجریان بسیارکم توسط بالاست الکترونیکی (ballast)  که ولتاژ متناوب (ac)  رابه ولتاژ مستقیم (dc)  تبدیل می کند ، کارمی کنند ولامپ استفاده شده درانها برخلاف پروژکتورهای نورگرم که تنگستن والتهابی است ، ازنوع فلورسنت می باشد . نورسرد به این علت که گرماتولید نمی کند ، هیچ نیازی به خنک کردن وسیستم سرمایش درداخل استودیوندارد ، ازاینرو عمرلامپ های سرد بیشتراز عمرلامپ های نورگرم است وهمین سرد بودن انها باعث از میان برداشته شدن سیستم هوارسان ها ( air  condition ) در داخل استودیو شده که حذف این سیستم اولاً ازنظر اقتصادی بسیار مورد توجه قرار گرفته ، چون احتیاجی به کشیدن کانال های بزرگ اصلی وفرعی رفت وبرگشت جهت تهویه وسرد نمودن پروژکتورها وفضای داخلی استودیو نمی باشد ، همچنین نیازی هم به پکیج هایی باتوان بالا ویا بالا بردن سقف استودیوها جهت عبور کانالهای هوارسان نخواهد بود (عبور کانالها درحدود 2 تا 3 مترنیاز به فضا تاسقف اصلی دارد که هزینه ی هنگفتی دربردارد . سردبودن نورها مهم ترازهمه برای عواملی که مستقیماً درراستای تابش نور پروژکتورها قراردارند ، مفیداست. علاوه برموارد گفته شده ، سایرمزایای نور سرد به ترتیب عبارتند از :

1-                توان پایین لامپ های نورسرد باعث کاهش بسیارزیاد توان مصرفی کل درنظر گرفته شده برای استودیو و کم شدن سایز کابل های مورد استفاده پروژکتورها می شود .

2-                امکان انتخاب تیوب های لامپ های نور سرد دراشکال مختلف ودر دو مدل اصلی 3000 و 4000  درجه کلوین وجود دارد .

3-                لامپهای نور سرد دارای عمر طولانی تا حدود 10000 ساعت هستند .

4-                امکان دیمرکردن نورسرد تا 6 % بدون به هم ریختن درصد رنگ های اصلی تشکیل دهنده نور سفید وجود دارد .

5-                سبکی وزن پروژکتورها نیز یکی از مزایای بسیار مهم انها در هنگام نصب و حمل ونقل می باشد .

6-                 پروژکتورهای نور سرد دارای پنجره هایی به نام  grid هستند که تحت زوایای مختلف مانند 30 ، 45 ، 60  و ... امکان جمع و بازنمودن پرتوهای نور را فراهم می کنند .

7-                میزان نوردهی یک نور سرد با لامپ مثلاً 130 وات با یک پروژکتور 1000 وات نور گرم برابری می کند .

پروژکتورهای نورسرد برخلاف پرژکتورهای نورگرم به طور کلی دارای یک اسم مشترک نیستند وهرسازنده ای بنا به صلاحدیدخود انها را نام گذاری نموده است به عنوان مثا ل پرژکتورها ی نورسرد شرکت بالکا ر (500 وات – 8 لامپ ) octalite . (375 وات – 6 لامپ ) fluxlite  ، (250 وات – 4 لامپ ) Quadlite   نامیده می شوند و پروژکتورهای نور سرد شرکت فوتون برد به اسامی زیر است :

High  light  i11uminator  range   

Radiant   130  soft  spot  , hyperlight  471     

نورسرد هم مانند سایر سیستم ها معایبی دارد که به شرح زیر عنوان می شود :

ازانجا که پروژکتورهای نور سرد لامپ فلورسنت دارند ، روشن شدن انها دریک لحظه امکان ندارد بلکه درزمان روشن شدن با چشمک زدن روشن می شوند : ازاین رو درزمان کاهش نوربرای فلاش زدن نمی توان نورهارا تاکمتراز حدود 3 تا 5 درصد (100 % ) کاهش داد چراکه چراغ ها خاموش می شوند ودر هنگام روشن شدن باتا خیر محسوس و چشمک زن روشن می شوند وفلاش کاملی نخواهیم داشت . درنتیجه باتوجه به عدم تولید گرما ، سبکی وزن پروژکتورها ، توان مصرفی بسیار کم ، عمرطولانی لامپ ها وکاهش هزینه درساختمان استودیوها وبرگیده شدن سیستم هوارسان ها ، می توان ازمعایب نور سرد چشم پوشی کرد ویا حداقل درمواردی خاص (استودیوهای پخش – استودیو های مجازی ) ازانها استفاده نمود . یا این که درمواردی از تلفیق نور سرد وگرم استفاده نماییم .  

/ 0 نظر / 12 بازدید