شادابی چهره

شادابی چهره

انسان موجودی است سه ساحتی، روح، روان، و جسم. این ابعاد با هم در تعامل هستند از هم اثر می‌پذیرند و بر هم اثر می‌گذارند. در حدیث زیر تأثیر تغذیه بر شادابی ظاهری و روانی نمایان است.
پیامبر اعظم (ص) حکایتی نقل فرمودند به این شرح(برادرم عیسی (ع) از شهری می گذشت که دو نفر زن و مرد را دید که بر سر هم فریاد می کشند! حضرت فرمود چه شده است؟
مرد گفت: ای پیامبر خدا ایشان همسر من است و او را مشکلی نیست زنی درستکار است، اما دارم از او جدا می شوم.
حضرت فرمود: چرا؟
مرد گفت: بی‌آنکه کهنسال شود، چهره اش از طراوت افتاده است.
حضرت گفت: ای زن می‌خواهی چهره ات پر طراوت شود.
زن گفت: بله ای پیامبر،
حضرت فرمودند:چون غذا می‌خوری از سیر شدن حذر کن.
آن زن چنان کرد و دیگر بار چهره اش طراوت یافت

شرکت فیلم سازی رویش فیلم جوان

www.royeshfilmejavan.persianblog.ir

 

/ 0 نظر / 7 بازدید